15 | 12 | 2019

ნიგვზიანი

ნიგვზიანის ადმინისტრაციულ ერთეულში გამგებლის წარმომადგენელია
ირაკლი გუჯაბიძე   ტელ:   591192394


ნიგვზიანი -  სოფელი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტშითემის ცენტრი : (  ნიგვზიანი ,  ხაჯალია , არჩეული, ჩანჩეთი ).  მდებარეობს მდინარეებს -  წყალწითელასა და სვიანს შორის ,  ზღვის დონიდან 35   .  1320 კაცი (2002) სოფელში გადის საერთაშორისო მნიშვნელობის გზა ურეკი -  სამტრედია (   -12).

სოფელში გვხვდება ადრინდელი რკინის ხანის მასობრივი კრემაციული სამარხები .  

არჩეული -  მდებარეობს მდინარე წყალწითელას ნაპირზე ,  ზღვის დონიდან 45   .  სოფლის ძველი სახელია ჩიქვეთი.

სოფ ლში მდებარეობს ეგნატე ნინოშვილის მუზეუმიმუზეუმი ოფიციალურად გაიხსნა 1950  წლის 18  იანვარს .მუზეუმში დაცულია 6  ათასამდე ექსპონატიეთნოგრაფიული ,  თეატრალური მასალები ...  ექსპონატები ინახება ასლების სახით ,  რადგანაც დედნები განადგურებულია ,  აქვე ინახება მწერლის საათიდურბინდი ,  კალამიმაგიდა ,  სკამი ,  ტახტი .