17 | 11 | 2019

ვებ გვერდი შეიქმნა

არასამთავრობო ორგანიზაცია ”ლანჩხუთის საინფორმაციო ცენტრის” მიერ პროექტის ”ლანჩხუთის მუნიციპალური ვებ გვერდის ინტერაქცია” ფარგლებში.

 

 

პროექტს აფინანსებს საქართველოს თვითმმართველობათა ეროვნული ასოციაცია.

 

 

 

დონორები:

 

ნორვეგიის ადგილობრივ და რეგიონულ თვითმმართველობათა ასოციაცია

 

და ევროპის საბჭო.