15 | 12 | 2019

საგაზაფხულო სამუშაოები ცენტრში

ქალაქ ლანჩხუთის ცენტრში ა(ა)იპ კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრის თანამშრომლებმა საგაზაფხულო სამუშაოები დაიწყეს. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს ახალი ნერგებისთვის მიწის დამუშვება ქალაქის ცენტრალურ და ადმინისტრაციული შენობის წინ მდებარე სკვერებში.


საჯარო ინფორმაცია
სმს გამოწერა

ელექტრონული პეტიცია