კომისიის სხდომა.

გამოქვეყნებულია სამშაბათი, 18 ივლისი 2017 16:33

დღეს გაიმართა საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომა, რომელზეც განხილულ იქნა დღის წესრიგით გათვალისწინებული შემდეგი საკითხი: .„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 28 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის განხილვის შესახებ.

/ მომხსენებელი: ა. სარიშვილი/

 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო-(ი)ს ფოტო.