21 | 11 | 2019

კომისიამ 93 განცხადება დააკმაყოფილა

დღეს ლანჩხუთის მუნიცლიტეტის მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების ერთჯერადი დახმარების გამცემი კომისიის მორიგი სხდომა გაიმართა.
კომისიის გადაწყვეტილებით, დაკმაყოფილდა 93 ადამიანი, საერთო ჯამში გაიცა 17 020 ლარი.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა-(ი)ს ფოტო.

საჯარო ინფორმაცია
სმს გამოწერა

ელექტრონული პეტიცია