საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა გაიმართა.

გამოქვეყნებულია პარასკევი, 17 თებერვალი 2017 17:23

დღეს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა გაიმართა. 
საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი ხელაძემ აღნიშნა, რომ რიგგარეშე სხდომა მოწვეული იქნა გამგებლის წინადადების საფუძველზე. 
საკრებულოს მიერ დამტკიცდა „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში 2017 წელს განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების მოწონების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 28 დეკემბრის N89 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ .
საკრებულოს ხმათა უმრავლესობით მოწონებული და დამტკიცებული იქნა გამგეობის მიერ წარმოდგენილი რეგიონალური ფონდიდან დაფინასების მისაღებად წარმოდგენილი საპროექტო წინადადებები. 
განსახორცილებლი ინფრასტრუქტურული პროექტების ნუსხა გამგეობის ინფრასტრუქტურისა და არქიტექტურის სამსახურის უფროსმა ლევან ჩხაიძემ წარმოადგინა. 
▶ 2017 წელს დაგეგმილია, 6 გარდამავალი პროექტის დასრულება:
▶ სუფსა-გულიანის გზის რეაბილიტაცია.
▶ქ.ლანჩხუთის ცენტრის კეთილმოწყობა.
▶შუხუთის ადმინისტრაციულ ერთეულში საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია.

▶ნიგოითისა და ლესის ადმინისტრაციულ ერთეულებში საბავშვო ბაღების მშენებლობა.
▶ნიგვზიანში ე. ნინოშვილის სახლ-მუზეუმში მისასვლელი გზის მოასფალტება.
▶გარდამავალ პროექტებთან ერთად მოწონებულ და დამტკიცებული იქნა: 
ქ. ლანჩხუთის, ჩიბათისა და ლესის ადმინისტრაციულ ერთეულებში შიდა გზების რეაბლიტაცია. 
საკრებულომ დაამტკიცა დადგენილებაში ცვლილება, „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 28 დეკემბრის N30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ . საკითხი საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსმა როლანდ ლაშხიამ წარმოადგინა. 
საკრებულომ დაამტკიცა განკარგულება, რომელიც გულისხმობს ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ქონების საფეხბურთო კლუბ ,,ლანჩხუთის გურია“-სათვის ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე გამგებლისათვის თანხმობის მიცემას.

დღეს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა გაიმართა. 
საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი ხელაძემ აღნიშნა, რომ რიგგარეშე სხდომა მოწვეული იქნა გამგებლის წინადადების საფუძველზე. 
საკრებულოს მიერ დამტკიცდა „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში 2017 წელს განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების მოწონების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 28 დეკემბრის N89 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ .
საკრებულოს ხმათა უმრავლესობით მოწონებული და დამტკიცებული იქნა გამგეობის მიერ წარმოდგენილი რეგიონალური ფონდიდან დაფინასების მისაღებად წარმოდგენილი საპროექტო წინადადებები. 
განსახორცილებლი ინფრასტრუქტურული პროექტების ნუსხა გამგეობის ინფრასტრუქტურისა და არქიტექტურის სამსახურის უფროსმა ლევან ჩხაიძემ წარმოადგინა. 
▶ 2017 წელს დაგეგმილია, 6 გარდამავალი პროექტის დასრულება:
▶ სუფსა-გულიანის გზის რეაბილიტაცია.
▶ქ.ლანჩხუთის ცენტრის კეთილმოწყობა.
▶შუხუთის ადმინისტრაციულ ერთეულში საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია.

▶ნიგოითისა და ლესის ადმინისტრაციულ ერთეულებში საბავშვო ბაღების მშენებლობა.
▶ნიგვზიანში ე. ნინოშვილის სახლ-მუზეუმში მისასვლელი გზის მოასფალტება.
▶გარდამავალ პროექტებთან ერთად მოწონებულ და დამტკიცებული იქნა: 
ქ. ლანჩხუთის, ჩიბათისა და ლესის ადმინისტრაციულ ერთეულებში შიდა გზების რეაბლიტაცია. 
საკრებულომ დაამტკიცა დადგენილებაში ცვლილება, „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 28 დეკემბრის N30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ . საკითხი საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსმა როლანდ ლაშხიამ წარმოადგინა. 
საკრებულომ დაამტკიცა განკარგულება, რომელიც გულისხმობს ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ქონების საფეხბურთო კლუბ ,,ლანჩხუთის გურია“-სათვის ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე გამგებლისათვის თანხმობის მიცემას.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო-(ი)ს ფოტო.