21 | 11 | 2019

მოსახლეობის საყურადღებოდ!

გაცნობებთ,რომ კოლხეთის ეროვნული პარკის საზღვრებში მოქცეულ ტერიტორიებზე რეინჯერების მიერ,შემოსული ვიზიტიორთა გადაადგილების სრულფასოვნად გაკონტროლებისა და პრევენციული ღონისძიების გატარების მიზნით მდ.ფიჩორსა და პატარა პალიასტომზე დამონტაჟდა სპეციალური სინათლის ამრეკელი საშუალებებით აღჭურვილი ხერგილები ,ვინაიდან აღნიშნული მარშუტით სარგებლობს
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა,შემდგომში მათი უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფის,რაიმე სახის ექსცესებისა და გაუთვალისწინებელი შემთხვევების თავიდან აცილების მიზნით.

საჯარო ინფორმაცია
სმს გამოწერა

ელექტრონული პეტიცია