21 | 11 | 2019

ფრაქციის სხდომა გაიმართა

22 დეკემბერს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ,,ლანჩხუთი ევროატლანტიკური მომავლისათვის“ სხდომა გაიმართა. 
ფრაქციის წევრებმა 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტის შესწორებული ვარიანტის ირგვლივ იმსჯელეს. სხდომაზე მოწვეული გახლდათ ასევე ა(ა)იპ-ების წარმომადგენლები. ფრაქციამ თავიანთი მოსაზრებები გამოთქვეს წარმოდგენილი პროექტის შესახებ. 
ფრაქცია მიიჩნევს, რომ მუნციციპალიტეტის მხრიდან პირველ რიგში იმ ა(ა)იპ-ების დაფინანსება უნდა მოხდეს, რომლებიც პრიორიტეტულია.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო-(ი)ს ფოტო.
საჯარო ინფორმაცია
სმს გამოწერა

ელექტრონული პეტიცია