13 | 11 | 2019

მოქალაქეთა მიღება გაიმართა

27 დეკემბერს  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგებელ ზაზა ურუშაძესთან მოქალაქეთა ყოველკვირეული მიღება გაიმართა.

ბატონმა ზაზამ მოისმინა მოქალაქეთა მიერ დასმული მნიშვნელოვანი საკითხები, რომლებიც ძირითადად ინფრასტრუქტურულ და სოციალურ პრობლემებს შეეხებოდა.
გამგებელმა დაავალა შესაბამისი სამსახურების უფროსებს შესაძლებლობის ფარგლებში დროულად აღმოუჩინონ დახმარება მოქალაქეებს.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა-(ი)ს ფოტო.

საჯარო ინფორმაცია
სმს გამოწერა

ელექტრონული პეტიცია