13 | 11 | 2019

სოციალურ საკითხთა კომისიის სხდომა გაიმართა

სოციალურ საკითხთა, განათლების კულტურის და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისა ა(ა)იპ-ების ანგარიშების მოსმენას კვლავ აგრძელებს. ამჯერად კომისიის თავმჯდომარე ია ჩხაიძემ და ამაევე კომისიის წევრებმა ა(ა)იპ ,,უფასო სასადილოს მზრუნველობამოკლებუთათვის“, ,,საზოგადოებრივი ჯანდაცვიოს ცენტრის“, ა(ა)იპ ,,კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების“ , ა(ა)იპ ,,სკოლამდელი საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო ცენტრის“ ცხრა თვის აღნიშნული დაწესებულების ხელმძღვანელებისგან მოისმინეს.
ა(ა)იპ-ების ხელმძღვანელებმა კომისიას ვრცლად მიაწოდეს ინფორმაცია საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული სამუშაოებისა და მიღწეული წარმატების შესახებ. ასევე ამომწურავად უპასუხეს კომისიის მიერ დასმულ შეკითხვებს.

საჯარო ინფორმაცია
სმს გამოწერა

ელექტრონული პეტიცია