12 | 11 | 2019

უფასო საკვები სოციალურად დაუცველ შ.შ.მ. პირებს

 

 

 

რომ თითოეულ ადმინისტრაციულ ერთეულში ასეთი ადამიანების სია შეადგინოს და გადავწყვიტეთ, რომ მათ კვირაში ორ დღეს მივაწოდოთ უფასო ერთჯერადი სადილი“ - აღნიშნა გამგებელმა.
როგორც გაირკვა, თითოეულ პირს მიეწოდება ა(ა)იპ „უფასო სასადილო მზრუნველობამოკლებულთათვის“ მიერ განსაზღვრული მენიუ. 
აღნიშნული პროექტის შემოღების მიზეზი გახდა ის, რომ ხსენებულ ა(ა)იპ-ის ბენეფიციარები მხოლოდ ქალაქის ტერიტორიაზე მცხოვრები მზრუნველობამოკლებულები არიან. 
ადმინისტრაციულ ერთეულებში უფასო საკვები 40 ადამიანს მიეწოდება.

 

საჯარო ინფორმაცია
სმს გამოწერა

ელექტრონული პეტიცია