17 | 11 | 2019

კომისიის სხდომა გაიმართა

19 მაისს  სატენდერო კომისიის სხდომა გაიმართა. კომისიას მუნიციპალიტეტის გამგებელი ზაზა ურუშაძე ხელმძღვანელობს. დასრულდა

„სოფლის პროგრამის ფარგლებში“ გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულებისთვის გამოცხადებული 7 ტენდერი.
კომისიამ იმსჯელა აღნიშნულ საკითხებზე, განიხილა წარმოდგენილი წინადადებები და მიიღო შესაბამისი გადაწყვეტილება.

საჯარო ინფორმაცია
სმს გამოწერა

ელექტრონული პეტიცია