21 | 11 | 2019

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა გაიმართება 2016 წლის 20 აპრილს

გაცნობებთ, რომ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა გაიმართება 2016 წლის 20 აპრილს, 14.00 საათზე შემდეგი დღის წესრიგით:

. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების (ქ. ლანჩხუთში, ჟორდანიას ქუჩაზე, სკვერთან მდებარე 57.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობა (ს/კ 27.06.56.166) ) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით უსასყიდლოდ გადაცემაზე გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის საკრებულოს კომისიებში, ფრაქციებში დაგზავნის, ძირითადი კომისიის განსაზღვრის, განხილვის ვადებისა და საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგის პროექტში შეტანის სავარაუდო თარიღის დადგენის თაობაზე.

/მომხსენებელი გ. ფაცურია/

2. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პირდაპირი განკარგვის
წესით სარგებლობის უფლებით უსასყიდლოდ, უზურფრუქტის ფორმით ა(ა)აიპ „სკოლამდელი საგანმანათლებლო სააღმზრდელო ცენტრისთვის“ მამათის, ნინოშვილის, ჭყონაგორის, ჯურუყვეთის და წყალწმინდის საბავშვო ბაღის შენობა-ნაგებობების გადაცემაზე გამგებლისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის საკრებულოს კომისიებში, ფრაქციებში დაგზავნის, ძირითადი კომისიის განსაზღვრის, განხილვის ვადებისა და საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგის პროექტში შეტანის სავარაუდო თარიღის დადგენის თაობაზე.

/მომხსენებელი გ. ფაცურია/

3. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების (ნინოშვილის ქ. №9-ში მდებარე შენობა-ნაგებობა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის „მონადირეთა და მეთევზეთა კლუბისათვის“ სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლოდ, პირდაპირი განკარგვის წესით გადაცემაზე გამგებლისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის საკრებულოს კომისიებში, ფრაქციებში დაგზავნის, ძირითადი კომისიის განსაზღვრის, განხილვის ვადებისა და საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგის პროექტში შეტანის სავარაუდო თარიღის დადგენის თაობაზე.

/მომხსენებლი გ. ფაცურია/

4. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხიდან და გეგმიდან ქ. ლანჩხუთში კვირკველიას ქ. № 16 -ში მდებარე მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების (მიწის) ამოღების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის საკრებულოს კომისიებში, ფრაქციებში დაგზავნის, ძირითადი კომისიის განსაზღვრის, განხილვის ვადებისა და საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგის პროექტში შეტანის სავარაუდო თარიღის დადგენის თაობაზე. 
/მომხსენებლი გ. ფაცურია/

5. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის N47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის საკრებულოს კომისიებში, ფრაქციებში დაგზავნის, ძირითადი კომისიის განსაზღვრის, განხილვის ვადებისა და საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგის პროექტში შეტანის სავარაუდო თარიღის დადგენის შესახებ.

/მომხსენებელი რ. ლაშხია/

6. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის დამტკიცების თაობაზე.

/მომხსენებელი ზ. ურუშაძე/

7. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ქალები პოლიტიკაში“ შექმნის შესახებ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის მომართვის განხილვის თაობაზე.

/მომხსენებელი რ. ბიწაძე/

8. სხვადასხვა.

საჯარო ინფორმაცია
სმს გამოწერა

ელექტრონული პეტიცია