15 | 12 | 2019

მოსახლეობის საყურადღებოდ!

საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორიის
2015 წლის 18 დეკემბრის #5462 ლაბორატორიული გამოკვლევის შედეგით, ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის სოფელ გვიმბალაურში მცხოვრებ იური ჩხაიძის კუთვნილ მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის პათმასალაში მიკროსკოპული გამოკვლევით დადგინდა ცოფი.
აღნიშნულიდან გამომდინარე, საქართველოს კანონის \სურსათის\ცხოველის, საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსის 55-ე მუხლის შესაბამისად, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გვიმბალაურის (ფერმა) მიმდებარე ტერიტორიაზე სავალდებულოა გაგრძელდეს შეზღუდვა და გატარდება კანონით გათვალისწინებული ვეტერინარულ – სანიტარული ღონისძიებები.

საჯარო ინფორმაცია
სმს გამოწერა

ელექტრონული პეტიცია